Biografie

1965 – 1975

Narodil jsem se v Karviné dne 22.3.1965. Od útlého dětství se můj život nadobro spojil s výtvarným uměním, kdy se pastelky,  barvy a výkresy  staly mými životními společníky na cestě vyjadřování, zachycování a přenášení okolního světa na bílé čtvrtky. Chodby mateřské školy, ještě dlouho po mém absolvování se pyšnily obrázky trpaslíků Walta Disneyho.  S příchodem prvních fixů do Československa se můj svět barev naplnil, nicméně přetrvávala snaha o ztvárnění mých idolů, zátiší či plenéru formou suchých kříd, pastelu, přírodního uhlu a v neposlední řadě vodových barev – akvarelu.

1975 – 1979

Období základní školy se pojí s tvorbou  do památníčků spolužáků, ilustrativním vedením kronik na pionýrských táborech, absolvováním výtvarných soutěží a výtvarných kroužků spojených s odborným vedením pedagogů obou malířského. Výtvarné umění  jsem rozšířil o tvorbu macrame – provázko-uzlíčková metoda, kdy pod mými prsty vznikaly nástěnné dekorace, šperky, tašky a další výrobky dnes již opomíjeného, vzácného a obdivuhodného umění, zdokonalující přesnost , pečlivost a trpělivost. Po obdržení první sady olejových barev jsem se pustil do tvorby touto technikou, kdy jsem se snažil tvořit portréty kamarádů, ale především autoportréty. Vždy jsem měl velmi blízko k zachycování obličeje, portrétování se stalo mým převážným zájmem. Techniku oleje jsem nahradil akvarelem, který měl  a má pro mne zásadní význam. Jedná se o spontánní  a neměnnou techniku s takřka  okamžitým výsledkem. Vzhledem k mé povaze člověka realizovat věci rychle, okamžitě bez časových prodlev a s výsledkem do několika málo hodin se tato technika stala mou dominantní technikou přetrvávající do dnešních dnů. V době mým prvních teenagerovských let se stal mým vzorem Rembrandt Van Rijn, jehož šerosvitu jsem na pár let podlehl. Výtvarné cítění  a tvorba se v té době projevily rovněž  do podoby, vytváření sešitů s různými výtvarnými tématy, např. Pravěk, Kulturistika, Karate, Herci, Zpěváci či Písničky,  které byly doprovázeny  texty, kreslením,  vlepováním obrázků, a jejich popisováním.

 

1980 – 1983

Doba studia na Gymnáziu v Karviné je spojena s tvorbou portrétů a zátiší technikou pastelů, přírodními uhly a samozřejmě akvarelem. Vzdálený příbuzný mi v té době přivezl z Toronta  20 ks  250 ml kyblíčků akrylových barev,  se kterými jsem začal tvořit v době, kdy se v naší zemi o této metodě moc nevědělo a barvy nebylo možno takřka jakkoli  získat. Mými náměty se staly květiny a město Karviná. Napínám  a šepsuji své první plátno. V této době jsem začal výtvarně i textově zpracovávat přání k různým příležitostem pro své kamarády či rodinu. Vytvořil jsem si i svůj vlastní textový font. Můj zájem o výtvarné umění měl být v době rozhodování o přijetí na VŠ završen podáním přihlášky na školu s tematickým zaměřením na výtvarno, nicméně komunistický přístup pedagogů rozhodl jinak. Po absolvování nedůstojného jednání  těchto  se mnou a mými rodiči bylo rozhodnuto, že na VÚT se stavebním zaměřením se také „kreslí“. Přijetím na VŠ do Brna byla nenávratně kariéra mne coby výtvarného umělce definitivně rozhodnuta, co se vzdělání týče.

1983 – 1988

Nároky na studium vysoké školy s vědomím, že toto není to co bych skutečně chtěl, měly celkem zásadní vliv na můj volný čas, ve kterém jsem pokračoval ve své tvorbě  v tématech minulých. Nezáživné části  na přednáškách jsem využíval k tvorbě kreslených takřka Alšovských říkadel doprovázených lechtivými texty na různá témata nesmazatelně aplikována do dřevěných stolů a lavic v učebnách.V době vojenské základní služby coby absolvent VŠ jsem za svůj výtvarný počin obdržel čestné uznání od velitele útvaru v kategorii výtvarná činnost.

1988 – 2012

Po absolvování  VŠ a bezprostřední svatbě jsem pracoval jako projektant ,přičemž jsem se věnoval malbě obrazů na zakázku pro různé příležitosti, převážně  květinových zátiší a malbě města Karviné,všemi technikami. Objednateli byli významní karvinští  podnikatelé a strana ODS, která se svými dárky – mými obrazy pravidelně navštěvovala tehdejšího předsedu Václava Klause. Ve spolupráci s dalšími podnikateli jsem byl osloven ke spolupráci se subjekty jako např. Revírní bratrská pokladna, Český červený kříž, podnikatelé ze Severní Moravy na vytvoření kalendářů  a dalších reklamních předmětů. Při výkonu funkce technického poradce společnosti BASF(dříve Degussa) jsem pro tuto vytvářel  na smlouvy  OPP každoročně tematické kalendáře se zaměřením na stavební chemii formou kreslených vtipů v podobě stolních kalendářů, V letech 1996 – 2005 jsem absolvoval několik soukromých i společných výstav doma i v zahraničí. V době působení na pozici art –marketing director(2007-2009)u reklamní společnosti All – design s.r.o. jsem pro tuto, kromě práce na návrzích zajímavých projektů pro společnosti VEHA, DEVA, Marlenka, Mrozek  apod. privátně zpracovával kreslené vtipy pro stolní kalendáře  s volnou tématikou pro společnosti  jako např. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna., Mayer CZ, Dagen, atd.

2012 – dnešek

V roce 2012 byl  syn Sebastian přijat na pražskou AVU, obor sochařství, kdy byl tímto nepřímo naplněn můj sen o studiu na škole výtvarného zaměření, na které v roce 2018 úspěšně absolvoval jako MgA. V roce 2013 jsem se začal věnovat karikatuře, které se věnuji dodnes. Alternuji rovněž s technikou koláží z vlastní tvorby. Snažím se zdokonalovat v malířských technikách převážně akvarelu. V posledních několika letech tvořím rovněž  politickou karikaturu, kterou čas od času uveřejňuji  na sociálních sítích.  V roce 2017 jsem si pořídil Microsoft Surface Studio – multi-zařízení  s rozlišením 4500 x 3000, na kterém rozvíjím svoji kreativitu  na poli digitálním. V současně době jsem ve spojení  jedním z nejlepších karikaturistů na světě Tomem Richmondem z USA, který mi věnoval svoji knihu o karikatuře a jehož práce a ocenění  si velice vážím.

MOJE ŽIVOTNÍ KRÉDO

Jsem narozen ve znamení berana. Věnuji sebevětší úsilí pro sebemenší zakázku, co jednou začnu musím dokončit, nesnáším polovičatost, miluji profesionalitu a preciznost a snažím se mít náskok před sebou samým.